Lin Crauwels

Ontdek je innerlijke kracht.


sessies in de praktijk of via video-callKinesiologie – Energetisch werk


Stress, pijn, last hebben een oorzaak. Vanuit mijn persoonlijke ervaring en kennis begeleid

ik mijn cliënten als volgt:                    

Ik verduidelijk de verbinding tussen de fysieke symptomen en de emotionele en psychische klachten, dit via een zoektocht naar de oorzaak van de last.


Via de spiertesten heb ik de mogelijkheid om op een zachte wijze,             

zeer diepgaand te werken.                                      


Dit op bewust, onbewust en op celniveau.

Er wordt alom beschreven dat we slechts 5% bewust leven.

Dit betekent dat 95% van onze ervaringen zich afspelen op onbewust niveau.

Het is belangrijk om ook op dit niveau te onderzoeken wat ons

parten speelt en dit te neutraliseren.


Wat we in ons leven meemaken, en zelfs ook de ervaringen van onze voorouders worden op onze cellen opgeslagen. Dit kan ons onbewust afremmen in ons huidig leven.

Het is dus belangrijk om te onderzoeken wat er op de 3 niveaus speelt dat ons blokkeert en ons belemmert om het leven te leiden dat we willen leiden.

Via deze weg neutraliseren we oude ballast die je niet meer dient.


Ik benut mijn krachtige intuïtie om je op een veilige manier op dit pad te loodsen.

Er wordt niets geforceerd.


Zacht maar krachtig wordt er gesuggereerd om de oude last los te laten.  

Alles is in je aanwezig om jezelf te helen. Met deze kracht zet ik je terug in het centrum van je zijn.   

                                                                                                                                                                                                 Lin.


© Illustratie: Martine de Kok                                                                                                                    © Website: Lin Crauwels

                                                                                                                                                                               BE 0550.378.196


NIEUW:  

COVID 19: GEEF JE IMMUUNSYSTEEM EEN BOOST

klik hier